Obchodné  podmienky

1., Zidak.sk je internetová stránka ktorú prevádzkuje fyzická osoba IČO:33486166, ďalej len prevádzkovateľ.

2., Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát odstrániť aj bez súhlasu užívateľa.

3., Inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný. Služby portálu sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby ako topovanie-1,80 s DPH.

4., Zmena vo vloženom inzeráte je možná za pomoci hesla. Používateľ sa zaväzuje pri zadávaní inzerátu, že inzeruje svoje vlastné veci. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu, môže prevádzkovateľ vymazať inzerát a zablokovať prístup.

5., Na portáli je zakázané inzerovať:

 • -služby a produkty, ktoré porušujú zákon SR
 • -propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu, drôg
 • -bločky, faktúry, doklady, technické preukazy
 • -pohonné hmoty, pyrotechnika, kopírovanie CD, DVD
 • -erotické inzeráty, spoločníčky, hostesky
 • -veľké písmená, výkričníky, znaky
 • -služby propagujúce chudnutie
 • -úvery, hypotéky, pôžičky, práce s poplatkom vopred
 • -tovar kúpený za účelom ďalšieho predaja(zárobku)
 • -výkup, neobmedzené množstvo tovaru
 • -kópie, napodobeniny
 • -opakované inzercie rovnakého nového tovaru

6., Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku s využívaním služieb Zidak.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov užívateľa uvedených v inzeráte alebo získaním nelegálnym spôsobom treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Zidak.sk ani za spôsob akým služby využívajú.

7., Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať službu bez súhlasu používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien používateľovi.

8., Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.