Obchodné  podmienky

1., Zidak.sk je internetová stránka ktorú prevádzkuje fyzická osoba IČO:33486166, ďalej len prevádzkovateľ.

2., Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát odstrániť aj bez súhlasu užívateľa.

3., Inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný. Služby portálu sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby ako topovanie-1,80 s DPH.

4., Zmena vo vloženom inzeráte je možná za pomoci hesla. Používateľ sa zaväzuje pri zadávaní inzerátu, že inzeruje svoje vlastné veci. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu, môže prevádzkovateľ vymazať inzerát a zablokovať prístup.

5., Na portáli je zakázané inzerovať:

 • -služby a produkty, ktoré porušujú zákon SR
 • -propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu, drôg
 • -bločky, faktúry, doklady, technické preukazy
 • -pohonné hmoty, pyrotechnika, kopírovanie CD, DVD
 • -erotické inzeráty, spoločníčky, hostesky
 • -veľké písmená, výkričníky, znaky
 • -služby propagujúce chudnutie
 • -úvery, hypotéky, pôžičky, práce s poplatkom vopred
 • -tovar kúpený za účelom ďalšieho predaja(zárobku)
 • -výkup, neobmedzené množstvo tovaru
 • -kópie, napodobeniny
 • -opakované inzercie rovnakého nového tovaru

6., Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku s využívaním služieb Zidak.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov užívateľa uvedených v inzeráte alebo získaním nelegálnym spôsobom treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Zidak.sk ani za spôsob akým služby využívajú.

7., Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať službu bez súhlasu používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien používateľovi.

8., Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys